1. Kari Mondolin Satatikka
2. Matti Ek Proffan Tikka
3. Pekka Rantala Satatikka
korkein katko Kari Mondolinin 144 pox
HtD 58