Turku Darts ry:n jäsenkerhojen jäsenille
(laita mielipiteesi kommenttina tämä jutun loppuun tai osoitteeseen satahyvaasyyta@gmail.com)
 
TD:n puheenjohtajan ominaisuudessa olen valmistellut ja tutkinut jo pitkään suunnitelmissa olleen ns.”yhdistymisen” eli yhteisen lisenssin ottamista kaikille pelaajillemme TD nimellä.
 
Oltuani yhteydessä SDL hallitukseen kyseisen asian tiimoilta olen saanut melko torjuvaa palautetta yhdistymisestä yleensäkin koska kerhomäärän väheneminen ei ainakaan miellytä joitain hallituksen jäseniä.
Samoin olen jäänyt ilman lupausta kerhojemme nykyisten (saavutettujen 2010-2011)sarjapaikaikkojen säilymisestä SM-liigassa.
Käytännössä tämä tarkoittaa että että TD joutuisi liittymään SDL:n jäseneksi aivan uutena kerhona mikä se tietysti onkin ja aloittamaan liigan 2-divisioonasta miesten osalta ja 1-divisioonasta naisten puolella niinkuin uusien kerhojen tapana on. Ainakin Proffan ja Satatikan osalta tämä tuntuisi olevan kohtuuton menetys ajatellen molempien hyvää menestystä tällä kaudella miesten 1-divisioonassa.
 
Miettiessäni TD:n organisaatiota suhteessa yhdistymisen aiheuttamaan työmäärään kerhojen ja SDL.n välissä olen tullut siihen johtopäätökseen että vaiva saattaa olla hyötyä suurempi, varsinkin kun ottaa huomioon nykyiset jäsenmäärät kerhoissa ja joidenkin niistä vähäisen toiminnan. Kaikki toimintahan, maksuliikenne, ilmoittautumiset jne. liiton suuntaan menisi jatkossa TD.n kautta ja myös liitolta saapuva posti jne kulkee vastaavasti samaa reittiä. Tavallaan yksi mutka lisää tähän väliin.
Oma lukunsa on kerhojen välille laadittavat sopimiukset TD jäsenmaksuista, vastuukysymyksistä esim. jonkun joukkueen mahdollisesti luovuttaessa SM liigan jne. Kerhomaksuissa saatava hyöty liukenee osittain siihen että TD:n on joka tapauksessa kerättävä ”puskurirahastoa” jäseniltään jotta olisi mahdollista lähettää TD:n pelaajia/joukkueita eri kisoihin edustamaan nimenomaan Turkua, Turku Darts nimellä. Suomen Cup, SM-kisat, PM-kisat jne,,,
Niistä on oltava saumattomat keskinäiset sopimukset, sanktioineen kaikkineen sillä liiton suuntaanhan vastuussa olisi TD, SDL:n jäsenkerhona.Tosin käytännössähän ”pelaajien vapaa liikkuvuus” TD:n sisällä pienentäisi juuri tätä riskiä joutua luovuttamaan sarja kun tarvittaessa pelaajia olisi käytössä mistä kerhosta tahansa.
Vaikka eri kerhot ovatkin valtuuttaneet edustajansa toimimaan tässäkin asiassa TD:n hallituksessa olisi toivottavaa että kaikkien jäsenkerhojen jäsenetkin saisivat kaiken oleellisen tiedon mahdollisen ”yhdistymisen” vaikutuksista oman kerhon toimintaan.
 
Ensimmäinen kausi TD:lle liiton jäsenenä olisi 01.07.2011- johon myös SM-liigan ilmoittautumiset tulee tehdä.
 
 
 
 
Toimin tässä asiassa sen mukaan miten TD:n kevätkokous 2011, joka asian lopullisesti päättää, minulle ja TD:n hallitukselle antaa tehtäväksi. 
 
Listaan alle hyötyjä ja ”haittoja” yhteisen lisenssin ottamisesta TD jäsenkerhojen pelaajille:
      
Hyötyjä:
 
     iso kerho jossa helpompi saada pari-/joukkue-/ sekapari-/sekajoukkuekaveri vaikkapa pm- ja sm-kisoihin.
     iso kerho josta läytyisi pelaajia Sm-liigaan kerhosta toiseen, tarvittaessa.
     mahdollisuus kasata esim. Suomen Cupiin, pm-kisoihin tai Sm-kisoihin paras mahdollinen turkulainen joukkue
      kerhomaksun aleneminen, TD maksaa kerhomaksun liittoon
     oma kerho säilyy ja liigaa pelattaisiin nykyisessä muodossa, nykyisissä paikoissa ja nykyisillä joukkueilla vain TD merkinnän tullessa etumerkiksi joukkueen nimeen.
 
”Haittoja” ja/tai ratkaistavia kysymyksiä:
 
   kerhojen sitouttaminen TD.n toimintaan, taloudelliset sopimukset ja vastuu TD:n toiminnasta SDL:n jäsenkerhona
    rahaliikenne ja kaikki posti TD:n kautta
    TD:n organisaatio muutokset: (hallitus liian hidas elin joten tarvitaan?) ”operatiivinen johto”: mm. joukkueiden valitsijat jne.
    erityisesti miesten SM-liigan 2-divarissa vastustajana usein oma TD tai kilpailumatkat pitenevät huomattavasti
-  kerhomaksu alenisi vain vähän sillä TD:n tulee kerätä varoja kilpailutoimintaan TD nimellä, joukkueiden lähettämiseksi esim. Pm-tai Sm-kisoihin tai Suomen Cupiin jne. jäsenkerhojen hoitaessa kyseiset kulut osaltaan kuten tähänkin asti.
   monen rivipelaajan ajatus oman kerhon itsenäisyyden menetyksestä
 
TOIVON PALAUTETTA MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI JOTTA SEURAAVASSA HALLITUKSEN KOKOUKSESSA VOIDAAN PÄÄTTÄÄ MITÄ KEVÄTKOKOUKSELLE ASIASTA ESITETÄÄN. KIITOS
 
Turussa 19.12.2010  
 0405851957