1. Juha Tikkanen Satatikka
2. Salo Ville Proffan Tikka
Korkein katko Juha Tikkasen 100 pox
HtD 55